Panaszkezelés, Elállás, Lemondás

1. Rendelés lemondása, 14 napos elállás:

Rendelését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen mondhatja le.

Online vásárlás esetén Önt, amennyiben, mint vásárló, a PTK szerint fogyasztó­nak minősül,

megilleti a 14 napos elállás joga a következő kormányrendelet alapján:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Az elállást nem kell megindokolni.

A fogyasztó az elállási jogát a termék átvételétől számított 14 naptári napig gyakorolhatja.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű

nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az

alábbi címre: (4031 Debrecen, Külső Vásár tér 3.„Svábhús” Kkt.­Vinyl Café. Elektronikus

levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Elállási nyilatkozat minta:

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási

jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon

belül vissza kell juttatnia a 4031 Debrecen, Külső Vásár tér 3. „Svábhús” Kkt.­Vinyl Café címre.

Elállás esetén a termék telephelyünkre történő visszaszállításának költsége az ügyfelet terheli.

Segítségükre futárt tudunk küldeni aktuális kiszállítási tarifánkon.

Minőségi hibás, illetve sérült terméket elállásra hivatkozva nem áll módunkban visszavenni. /lásd

lentebb, Hibás termék kezelése/

Az eredeti csomagolás eltávolítása után a terméket elállásra hivatkozva nem áll módunkban

visszavenni. / lásd lentebb „Mikor nem élhet a vásárló az elállási jogával?” /

Ha ön nem a legkevésbé költséges, a szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választja,

elállás esetén az ebből eredő többletköltséget nem vagyunk kötelesek megtéríteni.

Ha ön szolgáltatás nyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően

gyakorolja elállási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a „Svábhús” Kkt.­Vinyl

Café ésszerű költségeit.

Elállás esetén a „Svábhús” Kkt.­Vinyl Café követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és

működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő

értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek ­ ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére határidő előtt megkezdte és az gyakorolja felmondási

jogát ­ megtérítését.

Visszavásárláskor a megvásárolt termékek ellenértékét az eredeti fizetési módnak megfelelően (a

bejelentéstől számított maximum 14 napon belül) rendezzük.

Mikor nem élhet a vásárló az elállási jogával?

A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 29. paragrafusa alapján a többi között a következő esetekben

nem élhet a fogyasztó az elállás jogával:

i) Lezárt csomagolású hang­, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának

adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

2. Szavatosság

Szavatossággal kapcsolatban a Ptk. 6:159. § az irányadó. Minőségi hibás termék esetében

Jegyzőkönyvet veszünk fel a fogyasztói kifogásról a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján,

melynek másolati példánya a vásárlót illeti meg.

Milyen esetben élhet Ön a Szavatossági jogával?

Ön a „Svábhús” Kkt. hibás teljesítése esetén a „Svábhús” Kkt.­vel szemben kellékszavatossági

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön ­ választása szerint ­ az alábbi szavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése

lehetetlen vagy a „Svábhús” Kkt. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy ­ a szerződéstől is elállhat.

Minőségi hibás termék esetében a termékazonos cserét nem javasoljuk, ugyanis a termék

valószínűleg nyomáshibás és az egész sorozat hibásan lett nyomva. Így a termékazonos csere

is valószínűleg egy újabb hibás terméket eredményezne. Ebben az esetben a termék árát

visszatérítjük!

Milyen határidőben érvényesítheti Ön szavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves

elévülési határidőn túl szavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti szavatossági igényét?

Ön a „Svábhús” Kkt.­vel szemben érvényesítheti szavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van szavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a „Svábhús” Kkt.­től vásárolta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön

által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3. Panaszkezelés, reklamáció:

Amennyiben a vásárlás során bármilyen problémája, panasza lenne, azt a következő módokon

hozhatja tudomásunkra:

1. Emailben, a következő címekre írt elektronikus levélben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Postai levélben, a 4031 Debrecen, Külső Vásár tér 3. „Svábhús” Kkt.­Vinyl Café címre küldve.

(Lehetőség szerint ajánlott levélben adja fel, hogy biztosan megkapjuk!)

3. Személyesen, nyitvatartási időben, a 4030, Debrecen, Külső Vásártér utca 3. címen található

üzletünkben.

5. Telefonon: +3620/350­0491, +3630/968­4490 számainkon, nyitvatartási időben.

Emailben, vagy postai levélben érkezett panaszát a lehető legrövidebb időn belül, de

mindenképpen a jogszabályban előírt 30 napon belül kivizsgáljuk, érdemben megválaszoljuk és

amennyiben panaszát nem tartjuk jogosnak, álláspontunkat meg is indokoljuk.

A személyesen, vagy telefonon közölt panaszt megkíséreljük azonnal kivizsgálni és amennyiben

az nem orvosolható azonnal, arról jegyzőkönyvet veszünk fel, majd 30 napon belül érdemben

megválaszoljuk.

Amennyiben termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, vagy ügyintézésünkkel kapcsolatban olyan

problémája van, melyet cégünkkel közvetlenül nem sikerül az önnek megfelelő módon megoldani,

lehetősége van az alábbi felügyeleti szerveink egyikéhez fordulni:

NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ÉSZAK­ALFÖLDI REGIONÁLIS

FELÜGYELŐSÉGE

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cím: Debrecen, Szent Anna u. 36.

Telefon: 52/533‐924

Fax: 52/327‐753

HAJDÚ­BIHAR MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13­15.

Tel: 52­500­710, 52­500­745

Fax: 52­500­720

Ügyintéző: Nemes Brigitta

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

E­mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND

Kedd, Szerda, Csütörtök : 9.00­12.00 és 13.00­15.00

Hétfőn és pénteken az ügyfélfogadás szünetel

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

Elérhetőség: 4024 Debrecen, Piac utca 20

Dr. Szekeres Antal

Telefon: 52/511­420

Fax: 52/511­422

E­mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hírlevél

Az Ön email címe

Kapcsolat

+3620/350-0491, +3630/968-4490
E-mail: bakelitfutar(kukac)gmail.com

Külső Vásár tér 3.
Debrecen
4025

20efelett

kereső

Kosár

 x 

A kosár üres

Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon sütiket (cookie-kat) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.

3990,- HUF
 • Részletek

  Pornography

  Cure, The
  Ár:3990 Ft

  SaLe
  50%